Cuvinte cheie

Inmatricularea, inregistrearea si radierea vehiculelor din evidenta circulatiei

Art. 11
Proprietarii de vehicule sunt obligati sa solicite inmatricularea sau inregistrarea acestora inainte de a le pune in circulatie ori sa ceara radierea lor din evidente.

Art. 12
(1) Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele, cu exceptia bicicletelor, ciclomotoarelor si a celor trase sau impinse cu mana, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute de inmatriculare sau de inregistrare, ale caror forme si dimensiuni se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, denumit in continuare regulament.

(2) Tractoarele, precum si vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii pot circula pe drumurile publice numai pe traseele si in conditiile stabilite prin regulament.

Conducatorii tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari sunt obligati sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile prevazute in regulament.

Art. 13
(1) Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent, temporar sau pentru probe la autoritatea competenta in a carei raza proprietarii sau detinatorii isi au domiciliul ori resedinta, in conditiile stabilite prin regulament. Autovehiculele care apartin Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne se inregistreaza la aceste ministere si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate si la autoritatea competenta.

(2) Autovehiculele si remorcile pot circula pana la inmatriculare cu numar de ordine provizoriu, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

(3) Evidenta vehiculelor supuse inmatricularii se tine la unitatea de politie competenta pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta proprietarul.

Art. 14
Tramvaiele, troleibuzele, precum si vehiculele care, datorita destinatiei lor, nu circula in mod obisnuit pe drumurile publice se inregistreaza de catre consiliile locale in conditiile stabilite in regulament.

Art. 15
(1) Persoanele care domiciliaza sau isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania si detin autovehicule ori remorci inmatriculate in alte state sunt obligate ca in termen de 90 de zile sa le inmatriculeze in circulatie in Romania.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza:

  • de la data intrarii in tara a autovehiculului ori remorcii, pentru persoanele care domiciliaza sau care au resedinta in Romania;
  • de la data stabilirii domiciliului ori resedintei, pentru persoanele care isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania.

(3) Pentru cetatenii straini ai statelor cu care Romania a incheiat intelegeri bilaterale termenul prevazut la alin. (1) se poate prelungi in conditiile stabilite in aceste intelegeri.

Art. 16
(1) La data inmatricularii sau inregistrarii unui vehicul autoritatea competenta elibereaza un certificat de inmatriculare ori de inregistrare, dupa caz, precum si placute cu numere de inmatriculare sau de inregistrare.

(2) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul care nu are montate placute cu numere de inmatriculare sau de inregistrare atribuite de autoritatea competenta.

Art. 17
Inmatricularea sau inregistrarea unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, in cazul in care aceasta operatiune s-a facut cu incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art. 18
(1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face la autoritatea care a efectuat inmatricularea si inregistrarea, astfel:

  • la cererea proprietarului;
  • la trecerea vehiculelor in proprietatea altei persoane;
  • la schimbarea domiciliului sau sediului proprietarului pe raza altei unitati de politie judetene sau a municipiului Bucuresti;
  • la scoaterea definitiva din Romania a autovehiculelor sau remorcilor;
  • in cazul schimbarii caroseriei sau sasiului autovehiculelor.

(2) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face in baza hotararii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat inmatricularea sau inregistrarea.

(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

Art. 19
(1) Inmatricularea, inregistrarea si radierea din evidenta a vehiculelor se fac in conditiile stabilite prin regulament.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii se stabilesc prin instructiuni comune ale Ministerului de Interne si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.


 
 


      © Lazar Automobile - Powered by  Constanta Web Design, productie publicitara, seo, corporate id...